NUMERATORY

Samotuszujące

Samotuszujące
Pieczątki podłużne prostokątne ✔ Pieczątki szerokie prostokątne z możliwością odbić cyfr NUMBERER ✔ NUMBERER ✔ Numeratory z tekstem

Taśmowe

Taśmowe
Numeratory taśmowe ✔ Wielka skala pieczątek taśmowych ✔ Możliwość kombinacji z literami i znakami specjalnymi ✔ Wysokość znaków 3-18 mm