Konfiguracja pieczątki

Samodzielna konfiguracja odbicia online — edytor

W tym kroku można samodzielnie zaprojektować wygląd odbicia pieczątki. Wybrać można spośród całej gamy czcionek i rozmiarów pisma, justyfikacji oraz dalszych parametrów pieczątki. Niezaprzeczalnie wygodą jest automatyczna kontrola - system nie przepuści dalej, jeśli dana pieczątka będzie nieczytelna lub jeśli mógłby wystąpić inny problem przy następującej produkcji odbicia. Ewentualnym rozwiązaniem jest wgranie nam swojej grafiki bezpośrednio do systemu.

>> Jak wgrać własną grafikę pieczątki
>> Podstawowa edycja
>> Zaawansowana edycja (pieczątka okrągła)
>> Edycja logo, grafiki
>> Edycja obramowania

 

  >> Przejdź do wyboru pieczątki << 


Podstawowa edycja

A. Przy pomocy tego przycisku można wybrać większy model pieczątki. Czy pieczątka jest według Ciebie np. za mała? Wystarczy kliknięcie a dostaniesz się do edycji większej pieczątki.
B. Tutaj w prosty sposób można powiększyć podgląd dla lepszej przejrzystości odbicia.
C. Aktualny podgląd wybranej pieczątki — zmienia się automatycznie według ustawionych parametrów i tekstu.
D. Po kliknięciu Aktualizacji natychmiast pojawiają się zmiany dokonane w projekcie.
E. W zakładce Tekst edytuje się tylko tekstową płaszczyznę pieczątki. W zakładce Grafika istnieje możliwość wgrania własnej grafiki według wymagań systemu. W zakładce Obramowanie można dodać ramkę wokół Twojego tekstu.
F. Wybór koloru poduszki — po dokonaniu wyboru ponownie pokazuje się podgląd już w wybranym kolorze.
G. Te ustawienia są automatyczne. Ich wybór powoduje automatyczną kontrolę rozmiaru pisma i optymalizację szerokości odstępów między tekstami.
H. W niniejsze pola należy wpisać dane tekstowe. Ilość pól tekstowych zwiększa się w zależności  od wielkości wybranej pieczątki. Nie ma konieczności wypełniania wszystkich pól.
I. W tej sekcji można wybrać czcionkę pisma z szerokiej gamy możliwych stylów pisma.
J. Tutaj należy wybrać rozmiar pisma. Jeśli zostanie przekroczony dozwolony limit odcisku, system automatycznie o tym poinformuje i uniemożliwi przejście do następnego kroku — złożenia zamówienia.
K. tych 3 okienkach można wybrać, jeśli dany wiersz ma być wytłuszczony, napisany kursywą lub podkreślony.
L. Przy pomocy tych 4 przycisków można wybrać typ wyrównania tekstu. Można wybrać np. zarównanie do lewej strony, wyśrodkowanie lub zarównanie do prawej strony.
M. Przyciskiem Zapisz przechodzi się do następnego kroku, czyli zamówienia wybranego i nastawionego przez Ciebie szablonu. Jeśli coś zostało ustawione błędnie (np. za duży tekst), system nie przepuści Cię dalej — zawsze konieczna jest poprawka błędu. 


Edycja zaawansowana — Pieczątka okrągła

A. Przy pomocy tego przycisku można wybrać większy model pieczątki. Czy pieczątka jest według Ciebie np. za mała? Wystarczy kliknięcie a dostaniesz się do edycji większej pieczątki.'
B. Tutaj w prosty sposób można powiększyć podgląd dla lepszej przejrzystości odbicia.
C. Aktualny podgląd wybranej pieczątki — zmienia się automatycznie według ustawionych parametrów i tekstu.
D. Po kliknięciu Aktualizacji natychmiast pojawiają się zmiany dokonane w projekcie.
E. W zakładce Tekst edytuje się tylko tekstową płaszczyznę pieczątki. W zakładce Grafika istnieje możliwość wgrania własnej grafiki według wymagań systemu. W zakładce Obramowanie można dodać ramkę wokół Twojego tekstu.
F. Wybór koloru poduszki — po dokonaniu wyboru ponownie pokazuje się podgląd już w wybranym kolorze.
G. Przy pomocy tych przycisków można przesuwać okrągły tekst.
H. W tych polach można zmienić tekst odbicia pieczątki.
I. W tej sekcji można wybrać czcionkę z szerokiej gamy możliwych stylów pisma.
J. Wybór rozmiaru pisma — jeśli zostanie przekroczony dozwolony limit odbicia, system automatycznie o tym poinformuje i uniemożliwi przejście do następnego kroku — złożenia zamówienia.
K. W tych 2 okienkach można wybrać, jeśli dany wiersz ma być wytłuszczony lub napisany kursywą.
L. Przy pomocy tych parametrów liczbowych można zmienić przesunięcie okrągłego tekstu, np. odstęp pomiędzy tekstem a krawędzią odbicia (odpowiednik punktu P).
M. Ustawienie odległości liter.
N. W polach tekstowych można wpisać dalszy tekst, który znajdzie się po środku nad datą. Można również dodać tekst pod datą poprzez dodanie kolejnego wiersza pod tą sekcją.
O. W tych 3 okienkach można wybrać, jeśli dany wiersz ma być wytłuszczony, napisany kursywą lub podkreślony.
P. Poprzez zmianę wartości w tych polach przemieszcza się tekst na pieczątce (w lewo, w prawo, w górę lub w dół) (odpowiednik punktu L).
Q. Przy pomocy tych 4 przyciskówmożna wybrać typ wyrównania tekstu. Można wybrać np. zarównanie do lewej strony, wyśrodkowanie lub zarównanie do prawej strony.
R. Przyciskiem Zapisz przechodzi się do następnego kroku, czyli zamówienia wybranego i nastawionego przez Ciebie szablonu. Jeśli coś zostało ustawione błędnie (np. za duży tekst), system nie przepuści Cię dalej — zawsze konieczna jest poprawka błędu.


Edycja grafiki Twojego logo

A. Przy pomocy tego przycisku można wybrać większy model pieczątki. Czy pieczątka jest według Ciebie np. za mała? Wystarczy kliknięcie a dostaniesz się do edycji większej pieczątki.
B. Tutaj w prosty sposób można powiększyć podgląd dla lepszej przejrzystości odbicia.
C. Aktualny podgląd wybranej pieczątki — zmienia się automatycznie według ustawionych parametrów i tekstu.
D. Po kliknięciu Aktualizacji natychmiast pojawiają się zmiany dokonane w projekcie.
E. W zakładce Tekst edytuje się tylko tekstową płaszczyznę pieczątki. W zakładce Grafika istnieje możliwość wgrania własnej grafiki według wymagań systemu. W zakładce Obramowanie można dodać ramkę wokół Twojego tekstu.
G. Klikając Dodaj grafikę pokaże się pole do wgrania np. Logo oraz dalszych ustawień — zob. punkty wypisane poniżej.
H. Niezależnie od pozycjonowania grafiki, tekst będzie nadal widniał nad wybranym przez Ciebie logo.
I. Tu znajdują się wszystkie wymogi dotyczące wgrywanego logo. W celu zachowania ostrości odbicia należy dostosować swój projekt do podanych parametrów.
J. Funkcja Gotowy Clipart pozwala na dodanie już gotowych i nastawionych symboli oraz obrazków z naszej bazy.
K. Przyciskiem Wgraj własny projekt można dodać własne logo. Po kliknięciu ukaże się okno, w którym należy wybrać odpowiedni plik. Logo należy odszukać na dysku a następnie kliknąć Otwórz.
L. Przy pomocy funkcji Ukryj można ukryć logo na podglądzie projektu, natomiast Usuń spowoduje wymazanie go z odbicia.
M. Podgląd wgrywanej grafiki (punkt J).
N. Wybranymi przyciskami można modyfikować umieszczenie logo na odbiciu.
O. Wybór funkcji Tło spowoduje rozciągnięcie logo na całą powierzchnię pieczątki.
P. Przy pomocy tych 3 opcji można zmienić położenie logo na odbiciu lub jego rozmiar. Odznaczeniem Proporcjonalnie umożliwia się zmianę proporcji rozmiarów Twojej grafiki.
R. Przyciskiem Zapisz przechodzi się do następnego kroku, czyli zamówienia wybranego i nastawionego przez Ciebie szablonu. Jeśli coś zostało ustawione błędnie (np. za duży tekst), system nie przepuści Cię dalej — zawsze konieczna jest poprawka błędu.


Dodanie obramowania i jego edycja

A. Przy pomocy tego przycisku można wybrać większy model pieczątki. Czy pieczątka jest według Ciebie np. za mała? Wystarczy kliknięcie a dostaniesz się do edycji większej pieczątki.
B. Tutaj w prosty sposób można powiększyć podgląd dla lepszej przejrzystości odbicia.
C.  Aktualny podgląd wybranej pieczątki — zmienia się automatycznie według ustawionych parametrów i tekstu.
D. Po kliknięciu Aktualizacji natychmiast pojawiają się zmiany dokonane w projekcie.
E. W zakładce Tekst edytuje się tylko tekstową płaszczyznę pieczątki. W zakładce Grafika istnieje możliwość wgrania własnej grafiki według wymagań systemu. W zakładce Obramowanie można dodać ramkę wokół Twojego tekstu.
F. Wybór koloru poduszki — po dokonaniu wyboru ponownie pokazuje się podgląd już w wybranym kolorze.
G. Naciskając Dodaj obramowanie można wytworzyć ramkę dookoła odbicia.
H. Wybierając Kształt obramowania można ustawić ramkę klasyczną lub z zaokrąglonymi rogami.
I. Przy pomocy tej opcji można modyfikować wygląd linii (klasyczna, podwójna, kropkowana).
J. Wybranymi przyciskami można zmienić rozmieszczenie obramowania.
K. To ustawienie umożliwia zmianę wyglądu obramowania (np. jego grubość).
L. Przy pomocy funkcji Ukryj można ukryć obramowanie na podglądzie projektu, natomiast Usuń spowoduje wymazanie obramowania z odbicia.
M. Przyciskiem Zapisz przechodzi się do następnego kroku, czyli zamówienia wybranego i nastawionego przez Ciebie szablonu. Jeśli coś zostało ustawione błędnie (np. za duży tekst), system nie przepuści Cię dalej — zawsze konieczna jest poprawka błędu.

 

Jeśli chcesz wgrać swój własny projekt graficzny, dodatkowe informacje znajdziesz na specjalnej stronie.

 

STWORZONY PRZEZ CIEBIE PROJEKT ODBICIA JEST WIĄŻĄCY I ZOSTANIE WYPRODUKOWANY DOKŁADNIE WEDŁUG OTRZYMANEGO SZABLONU.