Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r.

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: sklepPIECZATEK.pl jest REPRESS, spol. s r. o. z siedzibą w Hodonine, ul. Plucarna 3594/10, 695 01 Hodonin, CZ, NIP CZ46969951 REGON 46969951 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 71444, oddział C w Sądzie Okręgowym w Brnie, CZ (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).

Wszystkie produkty oferowane w sklepie sklepPIECZATEK.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.

Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: sklepPIECZATEK.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

 

§2 Składanie zamówień i ich realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej sklepPIECZATEK.pl w godzinach pracy obsługi sklepu sklepPIECZATEK.pl (7:00 - 15:30).

Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu, w postaci zaprojektowanego wzoru odbicia pieczątki(projektu pieczątki) oraz wyboru automatu bądź stempla pieczątkarskiego z widocznej na stronie sklepPIECZATEK.pl oferty oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.

Serwis sklepPIECZATEK.pl  nie odpowiada za błędy w złożonych przez zamawiającego projektach pieczątek.

Serwis sklepPIECZATEK.pl umożliwia zamawianie pieczątek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu. Zlecenie wykonania usługi należy złożyć korzystając z programu umieszczonego na stronie serwisu sklepPIECZATEK.pl.

Program umożliwia zaprojektowanie przez klienta wzoru i treści odbicia pieczątki, wybranie koloru tuszu oraz modelu automatu lub stempla.

Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie projektu pieczątki. Serwis sklepPIECZATEK.pl z zasady nie ingeruje w przesyłane projekty, jednakże w niektórych przypadkach może dokonać ich optymalizacji, związanej z wybranym automatem pieczątkarskim lub poprawy ewidentnych błędów pisowni, odstępów między liniami lub widoczności odbicia (rozmiar czcionki).

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail klienta.

Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą lub przelewem bankowym (GoPay), PayPal, przelewem na konto sklepPIECZATEK.pl. Formy płatności opisane są poniżej:

 • za pobraniem - w tej formie płatności zapłacisz przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Wybierając formę płatności za pobraniem możesz również zdecydować się na dostawę przesyłką kurierską. Zapłacisz kurierowi przy odbiorze paczki.
 • przelew zwykły – polega na zleceniu przelewu w Twoim banku lub urzędzie pocztowym na podany w e-mailu numer rachunku w wysokości wartości zamówienia.
 • szybka płatność online (GoPay / karta kredytowa) - to wygodna, bezpieczna forma płatności w Internecie kartą kredytową Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron; oraz szybkim przelewem z większości polskich banków.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
 • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto sklepPIECZATEK.pl podanego w e-mailu potwierdzającym zamówienie,
 • w przypadku płatności karta kredytową lub przelewem międzybankowym poprzez serwis GoPay.com - w chwili otrzymania na przez sklepPIECZATEK.pl potwierdzenia dokonania zapłaty,

Do każdego zamówienia zostanie dostarczona faktura VAT w formie elektronicznej wysłana na adres e-mailowy klienta.

W przypadku gdy w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, płatnego przelewem zwykłym, nie zostanie uregulowana płatność, serwis internetowy sklepPIECZATEK.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklepPIECZATEK.pl są dostępne w sprzedaży. W przypadku niedostępności towaru w sytuacji jednoczesnych zakupów kilku klientów, zamówienia będą realizowane zgodnie z czasem jego złożenia, a zamówienia  dla których sklep internetowy sklepPIECZATEK.pl nie posiada produktów, nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.

W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e-mail na adres pieczatki@repress.eu do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.

Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie wiadomością wysyłaną na adres e-mail klienta.

W przypadku odstąpienia od umowy, klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

§3 Warunki techniczne wykonania zlecenia

Nieprawidłowy lub niezgodny z polskim prawem projekt pieczątki nie będzie realizowany.

Nie realizujemy zamówień na pieczątki zawierające godło państwowe.

Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis sklepPIECZATEK.pl i wysyłane na adres e-mail klienta.

Zlecenia wykonywane są przez serwis sklepPIECZATEK.pl

Pieczątki wykonywane są w wybranym przez klienta typie oraz modelu pieczątki.

 

§4 Dostawa i odbiór produktu

Produkty zamówione w sklepie internetowym sklepPIECZATEK.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD.

Zamówienia realizowane i wysyłane są w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego, pod warunkiem wybrania opcji płatności za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem lub płatnością za pośrednictwem serwisu GoPay, produkt zostanie wysłany w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepPIECZATEK.pl.

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym terminie, poniżej znajduje harmonogram realizacji przesłanych zamówień:

Przesyłka kurierska (DPD) - zlecenia złożone w dni robocze do godziny 11:00 (opłacone lub pobraniowe) są wykonywane i wysyłane tego samego dnia, zlecenia złożone w pozostałe dni lub nieopłacone do godziny 11:00, realizowane i wysyłane są w najbliższym dniu roboczym.

Przesyłki pocztowe - zlecenia złożone w dni robocze do godziny 11:00 (opłacone lub pobraniowe) są wykonywane i wysyłane tego samego dnia, zlecenia złożone w pozostałe dni lub nieopłacone do godziny 11.00, realizowane i wysyłane są w najbliższym dniu roboczym.

 

W przypadku wysyłki zamówień poprzez Pocztę Polską lub kuriera DPD, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki.

Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń w zakresie transportu. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy wykonanym projektem pieczątki przez klienta, a otrzymaną pieczątką od sklepPIECZATEK.pl, w terminie 7 dni od odbioru zlecenia.

Klient może zażądać zwrotu uiszczonej już przez niego opłaty, zgodnej z kwotą zlecenia do zapłaty w sytuacji, gdy złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane przez serwis sklepPIECZATEK.pl, mimo otrzymania przez klienta informacji drogą mailową o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku gdy klient zapłaci więcej za zamówienie niż wynosiła kwota zlecenia do zapłaty lub zapłaci dwukrotnie kwotę za to samo zlecenie. Po zgłoszeniu tego faktu przez klienta, różnica zostanie zwrócona Klientowi. Każdy z wymienionych wyżej zwrotów zapłaty odbędzie się tym samym sposobem płatności, którym klient zapłacił za zamówienie.

Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem sklepPIECZATEK.pl.

Koszty wysyłki zamówionych produktów określone są na podstronie cennika: https://www.skleppieczatek.pl/faq pod działem "Ceny dostawy".

 

§5 Prawo odstąpienia, anulowanie zamówienia

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, prawo odstąpienia od zamówienia przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami, z tym, że prawo odstąpienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) nie przysługuje konsumentom w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Użytkownik będący przedsiębiorcą do momentu opłacenia zamówienia ma prawo anulowania zamówienia poprzez wysłanie e-maila za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma być anulowane. Po opłaceniu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 3, rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi tzn. wykonanie projektu odbicia oraz użycie fabrycznie zapakowanego automatu do pieczątki.

W uzasadnionych przypadkach, zatwierdzonych przez właściciela sklepu, które są wymienione poniżej:

 • brak możliwości realizacji zamówienia z przesłanego projektu odbicia,
 • niespełnienie warunków technicznych zamówienia wskazanych w §5 regulaminu,
 • uzgodnienie z Użytkownikiem realizacji zamówienia w innym złożonym zamówieniu

możliwe jesta anulowanie zamówienia, które zostało już opłacone przelewem zwykłym lub szybką płatnością online (GoPay) przez Użytkownika i nie zostało jeszcze zrealizowane. Zwrot kwoty zamówienia następuje wtedy tym samym sposobem jakim płatność została uregulowana przez Użytkownika, mianowicie przelewem zwykłym na konto Użytkownika lub poprzez mechanizm zwrotów z wykorzystaniem serwisu GoPay. W przypadku zwrotu kwoty zamówienia, pobierana jest prowizja wynikająca z kosztów bankowych (przelew zwykły), jak i kosztów transakcji płatności poprzez serwis GoPay. Wynosi ona 3% wartości brutto zamówienia złożonego przez Użytkownika.

Użytkownikowi będącemu konsumentem oprócz prawa przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie wysyłając wiadomość e-mail na adres: pieczatki@repress.eu wraz z wypełnionym danymi i podpisanym załącznikiem będącym skanem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej. Właściciel sklepu prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem właściciel sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym, że jeżeli Użytkownik konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez właściciela sklepu, właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W razie odstąpienia od umowy Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz właścicielowi sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez właściciela sklepu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że właściciel sklepu zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

 

§7 Reklamacje

Sklep internetowy sklepPIECZATEK.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Serwis sklepPIECZATEK.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu pkt 3 oznacza, że serwis sklepPIECZATEK.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wyślij e-mai na adres piezatki@repress.eu z jasno określonym tytułem "REKLAMACJA", uzasadnieniem reklamacji oraz danymi reklamującego w treści wiadomości oraz odesłać na adres: REPRESS spol. s r.o. Plucarna 3594/10, 695 01 Hodonin CZ, reklamowany przez Klienta produkt.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanej pieczątki na własny koszt (w przypadku, gdy zamówienie dostarczone było za pośrednictwem poczty lub kuriera), na adres serwisu (REPRESS spol. s r.o. Plucarna 3594/10, 695 01 Hodonin CZ) wraz z dowodem zakupu (wydrukowane potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT).

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zamówienie dostarczone było za pośrednictwem poczty, koszty przesyłki pokrywa Klient.

Reklamacje bez uzasadnionej przyczyny nie będą uwzględniane.

 

§8 Prawa autorskie

Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego sklepPIECZATEK.pl należą do sklepu internetowego. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej sklepPIECZATEK.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami sklepPIECZATEK.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

 

§9 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez właściciela serwisu sklepPIECZATEK.pl jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez niego, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa, w tym serwisu www. sklepPIECZATEK.pl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Podanie przez klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedawca zapewnia klientów, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania jego danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 02.01.2019