Pieczątka

Czym jest PIECZĄTKA?

Słowa kluczowe: urządzenie znakujące, urządzenie, pieczątka, warianty

 

Pieczątka to małe urządzenie znaujące, wytwarzające jednokolorowe lub wielokolorowe odbicie płaszczyzny tekstowej. Służy do znakowania dokumentów i innych przedmiotów przez np. właściciela firmy lub inną osobę zainteresowaną prowadzeniem działalności. To swojego rodzaju pomoc kancelaryjna. Wykorzystuje się ją także w produkcji i jej wszystkich rodzajach do szybkiego znakowania, tzw. digitalne oznaczenie.

Pieczątka może zawierać różnego rodzaju tekst, np. pełne dane firmy, imię osoby, numer telefonu, adres e-mail i inne. Pieczątka może zawierać również logo firmy.

Należy mieć na uwadze wielkość powierzchni tekstowej, zwłaszcza wtedy, kiedy ma być na niej umieszczone logo firmy.

Istnieje możliwość wyboru spośród wielu wariantów i typów pieczątek – od małych, przez ekologiczne, antybakteryjne, masywne aż po duże, w całości stalowe pieczątki podłużne. Ponadto samo zastosowanie pieczątki jest bardzo szerokie. Mowa tu zwłaszcza o tekstowych pieczątkach, numeratorach i datownikach.