Pieczątka Alfabet

Czym są PIECZĄTKI ALFABET?

Słowa kluczowe: kombinacja liter i cyfr, pieczątki ATYP, wysoka piczątka
 
Pieczątki alfabet to specjalne pieczątki podłóżne z pełnym alfabetem. Nazwy ALFABET używa się również w innych językach. Nazwa pieczątki wzięta jest od czterech pierwszych znaków greckiego alfabetu.

Kombinacja cyfr i liter znajduje się na każdej pojedynczej taśmie (tzw. ATYP), dlatego też wielkościowo te pieczątki są nieco wyższe. Ta seria nie jest samotuszująca.