Pieczątka weterynaryjna

Czym jest PIECZĄTKA WETERYNARYJNA?

Słowa kluczowe: weterynaryjna, higieniczna, znakowanie mięsa
 
Specjalna, w całości wykonana z plastiku pieczątka weterynaryjna musi być odpowiednio przystosowana, zwłaszcza do znakowania wyrobów mięsnych. Pieczątka przeznaczona do znakowania wyrobów rzeźniczych. Pieczątkę uzupełnia się specjalnym tuszem do produktów spożywczych.